Na zajęcia prosimy umawiać się wyłącznie telefonicznie.

Dziękujemy!

 

Stajnia w Ustroniu

"Łaciate Ranczo"

ul. Myśliwska 76

43-450 Ustroń

(dojazd ulicą Jelenica)

 

Kontakt:

664-757-616


Hipoterapia

Miękkość sierści, szorstkość grzywy i ogona, sprzyjają stymulacji sfery czuciowej. Ruch konia, jego ciepło i spokój pomagają opanować niepożądane emocje i zachowania dziecka, a wzmocnić i wspomagać emocje i zachowania pozytywne. Umożliwia również obcowanie z przyrodą i przebywanie w zupełnie innym środowisku, przyswajanie nowych umiejętności ruchowych mogących podnieść wartość dziecka w oczach rówieśników, rodziców, opiekunów a przede wszystkim w jego własnych.
W proponowanych zajęciach stosuje się różne sposoby pobudzenia „ dobrej” aktywności dzieci tak aby każde z nich miało możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia i nowych umiejętności. Uczą się tolerancji, opiekuńczości, wrażliwości w stosunku do zwierząt jak i do innych ludzi. Dzieci żywe uspokajają się i uczą koncentracji. U dzieci zamkniętych widać większe otwarcie na otaczający je świat. Ponadto u wszystkich kontakt z koniem podnosi poczucie własnej wartości oraz zdolności ruchowe.

Hipoterapia

(terapia przy udziale konia) jest jednym z elementów rehabilitacji leczniczej, której celem jest przywrócenie osobom niepełnosprawnym sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie: stymulacji czucia osi własnego ciała oraz przemieszczania ośrodka ciężkości, kodowania w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu, normalizacji napięcia mięśniowego, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, poczucia rytmu, itp.,a specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.Hipoterapia zalecana jest w rehabilitacji dzieci z: MPD, zespołem Downa, autystycznych, ADHD, wadami postawy, problemami natury psychologicznej i innymi. Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

DLA KOGO HIPOTERAPIA?

 • Zespoły neurologiczne
  • Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.
  • Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.
  • Minimalne uszkodzenia mózgu.
  • Choroby mięśni.
  • Dzieci niedowidzące i niewidome.
  • Choroby i zaburzenia psychiczne
 • Zespoły ortopedyczne
  • Wady postawy.
  • Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych.
  • Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.
 • Inne
  • Zespoły genetyczne, np. Zespół Down'a; przepukliny oponowo-rdzeniowe; zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne; opóźnienie psychoruchowe.